5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

ملاقات با ریاست دانشگاه

دانشجویان گرامی می توانند همه روزه از ساعت 17:30 تا 18:30 با رئیس مرکز ملاقات نمایند. (عدم حضور احتمالی، در مرکز اطلاع رسانی خواهد شد)

IMG 2680 

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی