5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

درباره دانشگاه

به نام خدا
مرکز آموزش علمی کاربردی موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی وابسته به موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی صالح و کارآمد در رشته های تحصیلی هدایتگری/مروج سیاسی، مدیریت امور فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، روابط عمومی- امور رسانه، تربیت مربی قرآن کریم و اندیشه و تربیت اسلامی فعالیت می نماید.
از جمله اهداف این مرکز دانشگاهی افزایش توان علمی و مهارتی دانشجویان در قالب کلاس های درس، مشارکت در محیط های تخصصی و مهارت افزا، کرسی های آزاد اندیشی و ارتقای توان گفتمان سازی بر اساس دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله علیه) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) است.    
سرمایه های ارزشمند این مرکز عبارتند از برجسته ترین اعضای هیئت علمی، مدرسین، خبرگان و سخنرانان متعهد و متخصص، دانشجویان مؤمن و انقلابی، محتوای علمی برگرفته از منابع اصیل انقلاب اسلامی (تولیدی پژوهشکده دولت اسلامی و پژوهشکده تمدن اسلامی) و محیط کار فرهنگی و رسانه ای موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و سایر نهادها و سازمان های انقلابی مرتبط، که زمینه تحقق اهداف عالی این مجموعه علمی فرهنگی را فراهم می نمایند.

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی