5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

معرفی رشته مروج سیاسی

دوره کاردانی حرفه ای مروج سیاسی در چارچوب نظام آموزش مهارت و فناوری از جمله دوره های دانشگاه جامع علمی - کاربردی است که به منظور تربیت نیروهای کارآمد برای فعالیت در شبکه هادیان محلی و کانون های هم اندیشی سیاسی و نیز بالا بردن سطح بینش، بصیرت و قدرت تحلیل سیاسی طراحی و تدوین گردیده است.

دریافت سرفصل رشته مروج سیاسی

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی