5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

کاردانی روابط عمومی

معرفی و کاربرد رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی

بى شک روابط عمومى، یکی از رشته های نوپایی است که  مانند سایر رشته هاى علوم انسانى مورد غفلت قرار گرفته است که توسعه روزافزون و ارتباط و اطلاعات در کشورها، نتوانسته در آن تاثیرى داشته باشد. حتى کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعى دارد. مشکلات و ناکارآیى ادارى در کشور ما پدیده نو و جدیدى نیست و سالهاست که سازمانهاى مربوطه، براى اصلاح ساختارى آنها مطالعه و برنامه ریزى می کنند. در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتى که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو می کند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بسترهاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیتهاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانى که از مهمترین رویکردهاى روابط عمومى است آغاز می شود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است. در ایران، در سال ۱۳۴۹بود که روابط عمومى در دستگاههاى دولتى زودتر از موسسات خصوصى ایجاد شد اما موانع کار مسئولان روابط عمومى هاى دولتى، بیشتر از موانع ماموران موسسات غیر دولتى است.

اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى public Relations  براى نخستین بار در امریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت با این سمت ایجاد شد. به تدریج که جامعه پیچیده تر شد و حرفه ها به سوى تخصصى شدن پیش رفت، روابط عمومى نیز با آن گام برداشت. دنیاى روابط عمومى ممکن است، براى اغلب افراد مبهم به نظر برسد و براى بسیارى از مردم حکم فعالیت داشته باشد در صورتى که روابط عمومى با نظامهاى دیگر در ارتباط است و مى تواند براى هر یک از بخشهاى یک سازمان بر جامعه تاثیر بگذارد، گر چه سازمانها، بدون روابط عمومى نیز مى توانند امور خود را بگذرانند. کسى که از روابط عمومى به طور موثر و مفیدى استفاده مى کند، تمامى عناصر یک حرفه بویژه عملکردها را تکمیل مى کند.

از جمله مهمترین اثرات آن چگونگى ارتباط موثر در جامعه خواهد بود. از آنجایى که آمادگى در هر مقوله یک اصل ضرورى است، روابط عمومى ها به خوبى مى توانند در این اصل مهم بویژه زمان (مدیریت بحران) نقش مهمى را ایفا کنند. در حقیقت نقش چند وجهى و پر نفوذ روابط عمومى در فرایند توسعه، امروز شناخته شده است. مقوله روابط عمومى به عنوان حرفه، دانش و هنر با کارکردهایى چون اطلاع رسانى مبتنى بر اطلاع یابى، نظرسنجى، مشاوره، سخنگویى، مدیریت و جایگاهى به مثابه منبع اطلاعات، مرجع مراجعات و وضع برقرارى ارتباطات و مناسبات انسانى در سازمان تعریف و شناخته خواهد شد.

روابط عمومى، اصالتاً مبتنى بر ۲ مقوله اطلاع رسانى و متقاعدسازى است. به طور کلى این مقوله و مجموعه ارتباطى تاثیرگذار محسوب مى شود، لذا ضرورتاً باید آن را به خوبى شناخت و نحوه استفاده و کاربرد از آن را فراگرفت.

کسى که روابط عمومى را به عنوان یک شغل انتخاب مى کند و مسئولیت انجام وظایفى را در این حرفه مى پذیرد، باید به عنوان یک حرفه به آن نگاه کند و سعى کند مهارتها و تخصصهاى آن را فرا گیرد و آینده شغلى و پیشرفت اجتماعى خود را براساس آن برنامه ریزى کند. باید استعداد، آمادگى، ظرافت، تناسب و توانایى فردى، علاقه، اندیشه زایا یا اندیشه خلاق، انگیزه پیشرفت، شهامت و شجاعت داشته باشد، همچنین قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار اصول و فلسفه سازمان را به خوبى بشناسد.

نقش روابط عمومی در تصمیمات استراتژیک سازمان نقش مهم و قابل توجهی دارد و به نوعی یک ابزار مدیریتی بر مبنای حرفه ای و عملی است که از مشخصه های جدید درعصر ارتباطات به شمار می آید. در عصری که تبادل اطلاعات به سرعت نور است و  روابط عمومی حلقه ارتباطی بین مدیران، کارکنان و مسئولین و … تصمیمات براساس افکار عمومی مخاطبانش گرفته می شود، روابط عمومی نوین آینه تمام نمای انتظارات و مطالبات برحق مردم از سازمانها است که برای تکوین سازمان انجام می شود. مدیریت امروز می طلبد روابط عمومی یکی از ارکان اصلی جامعه باشد. روابط عمومی نوین، تفاهم اجتماعی است که براساس مفاهیم نوین طراحی شده است و از عوامل تاثیرگذار برجامعه انسانی است که می تواند پلی باشد بین سازمانها و مخاطبان کلیدی خاص و عام خود.

داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع روابط عمومی در سازمانهای دولتی بسیار اهمیت دارد؛ روابط عمومی بزرگترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون و برون سازمانی و انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و اینجاست که لزوم وجود روابط عمومی واقعی در ایستگاههای روابط عمومی نمایان می شود. روابط عمومی باید بر محور تفکر مداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا بتواند در راستای کمک به اثربخشی سازمان موثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خلاقیت مستمر عجین شود و خود را با تحولات و پاسخگویی مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد.

نیاز و ضرورت اجتماع به روابط عمومی

امروزه از دانش و هنر روابط عمومی به عنوان یک نهاد شبه مدنی در جهت تسهیل ارتباطات دو طرفه بین دولت و آحاد مردم یاد میشود و با پیچیدهتر شدن نظام اجتماعی بر ضرورت، گسترش و توسعه این علم و حرفه جدید بیش از پیش اتفاق نظر حاصل میآید تا آنجا که امروز کمتر نهادی یا سازمانی خود را بینیاز از تشکیلات روابط عمومی میبیند. اما متاسفانه در کشور ما این رشته همچنان از مشکلات ساختاری و تشکیلاتی رنج میبرد. کمبود نیروی متخصص و مجرب در این رشته بسیار به چشم میآید به طوری که ۴۰ درصد تحصیل کردگان رشته روابط عمومی در جاهای دیگر مشغول به کارند و ۶۰ درصد از روابط عمومیها تحصیلکرده این رشته نیستند و آشنایی با این رشته و وظایفش ندارند و عدم آشنایی به وظایف، آسیبی است که به بدنه روابطعمومی سازمانی وارد میکند.

تحصیلات آکادمیک این رشته و تاثیر آن در بهبود کارآیی روابط عمومی ها بسیار مفید است، البته هستند کسانی که در این حرفه به صورت آکادمیک تحصیلات ندارند اما تجربه و تبحر کافی در این زمینه دارند.

متاسفانه فعالیت روابط عمومی در کشور ما با نقاط ضعفی همراه است، از جمله این نقاط ضعف میتوان به تعویض بسیار سریع و پی در پی مدیران اشاره کرد که با تغییر هر مدیر روابط عمومی هم تغییر کرده و تصمیمات قبلی و چشم اندازها، خیلی زود از بین می روند چرا که مدیریت در کشور ما برمبنای فرد است نه سیستم. دیگر نبود امکان آموزش ضمن خدمت است چرا که اینقدر مدیران روابط عمومی درگیر برپایی مراسمها، نمایشگاهها، پوسترها و کارهای جانبی دیگرند که دیگر فرصت آموزش از آنها گرفته شده و زمانی برای به روز شدن باقی نمی ماند، در حالی که روز به روز روابط عمومی الکترونیک جانشین روابط عمومی به سبک قدیم می شود و مدیری که خود را به روز نکند نمیتواند در این زمینه موفق عمل کند. از سوی دیگر عزم و اراده ملی در کشور ما برای این رشته صورت نگرفته است و مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی نگاه واقع بینانه ای نسبت به روابط عمومی ندارند و فکر می کنند ارتباطات خودشان کافی است در حالی که این یک اشتباه است، چرا که اگر این سمت اهمیتی نداشت در دنیا از جایگاه ویژه و بالایی برخوردار نبود.

با توجه به این موارد به نظر می رسد که رشته روابط عمومی با وجود گذشت چهار دهه از عمرش اما همچنان درکشور ما شغلی نوپاست که باید قبل از هر چیز مدیران ما به این حرفه اعتماد کامل داشته باشند و با برونسپاری و اعتماد به نیروهای تحصیلکرده مشکلات پیش روی تحصیلکردگان این حرفه را بردارند.  ضمن اینکه باید این را هم مد نظر قرار داد که  مدیران روابط عمومی باید به دو علم ارتباطات و مدیریت آشنایی کامل داشته باشند چرا که بیشتر مدیران روابط عمومی فاقد نگرش تفکرمدارانه به روابط عمومی اند. داشتن توانمندی و استعداد ذاتی برای یک مدیر از ویژگیهای مهم است. باید به این نکته اذعان داشت که هر کس که تحصیلات ارتباطی را گذرانده، متخصص روابط عمومی نخواهد بود؛ زیرا گذراندن تحصیلات به هیچ وجه نشان دهنده تخصص در این حوزه نیست. مدیران ارشد، باید شناخت دقیقی از حوزه های روابط عمومی داشته باشند. روابط عمومی ترکیبی از فن و هنر و برقراری ارتباط صحیح با مردم است. متاسفانه بحث انتخاب مدیر روابط عمومی در حال حاضر بیشتر روابطی شده است، در حالیکه یک مدیر موفق روابط عمومی، باید فرهنگ عمومی کشور را به خوبی بشناسد و از طرفی با علم روانشناسی و روانشناختی نیز تا حدی آشنایی داشته باشد تا بتواند در کار  خود موفق عمل کند.

مشاغل فارغ التحصیلان:

روابط عمومی رشته ای است که این روزها همه مشاغل برای موفقیت در کارشان به آن احتیاج دارند. از شرکتها و موسسات دولتی گرفته تا شرکتهای خصوصی برای پیشبرد اهداف خود به کسی نیاز دارند تا رابط بین آنها و محیط بیرون باشد و بتواند به بهترین شکل ممکن اخبار و اطلاعات را انتقال دهد. پس به فارغ التحصیلان رشته روابط عمومی مژده می دهیم که برای شما همه جا فرصت شغلی است؛ فقط کافی است کمر همت ببندید و اقدام کنید. برخی از مسئولیتهایی که یک دانش آموخته رشته روابط عمومی می تواند داشته باشد به شرح زیر است:

  1. کاردان مراجعات و پیگیری ها
  2. کاردان رسانه های تصویری
  3. کاردان خبری و رسانه های نوشتاری
  4. مسئول تبلیغات و امور هنری
  5. مسئول امور مناسبتها
  6. مسئول امور انتشارات

ضوابط و شرایط ورودی ها:

مطابق قوانین و مقررات دانشگاه جامع علمی و کاربردی، فارغ التحصیلان کلیه رشته های هنرستانی و دبیرستانی می توانند در مقطع کاردانی این رشته ثبت نام نمایند، ولی پذیرفته شدگان رشته های غیر مرتبط می بایست یک سری دروس جبرانی را در ابتدا به همراه سایر دروس مربوطه اخذ نمایند. طبیعتاً فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی در این رشته مسیر ساده تری را در پیش رو خواهند داشت.

طول دوره و شکل نظام مهارتی:

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن برای چهار نیمسال برنامه ریزی شده است. طول هر نیمسال ۱۶ هفته آموزش کامل است. زمان هر واحد تئوری ۱۶ ساعت، آزمایشگاهی ۳۲ ساعت و کارگاهی ۴۸ ساعت می باشد.

**  برنامه کامل درسی (چارت درسی) و سرفصلهای مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی