5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

معرفی رشته امور فرهنگی (کارشناسی)

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی با گرایش برنامه ریزی فرهنگی در قالب آموزش های علمی - کاربردی به برنامه ریزی آموزشی اطلاق می گردد که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت و کاربرد آن در حوزه های فرهنگی بتوانند وظایف خود در مشاغل قابل احراز را به نحو شایسته ای انجام دهند.

دریافت سرفصل رشته مدیریت امور فرهنگی

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی