5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

صوت وفیلم(کلیک کنید)

7892000.jpg

5913.jpg

_امام_زمان_خود_چه_کردی.jpg

_جان_امام_زمان2.jpg

_به_امام_زمان2.jpg

 _با_امام_زمان2.jpg

معرفی رشته هدایتگری سیاسی

دوره کارشناسی هدایتگری سیاسی با هدف تربیت هادیان و مدیران و کارشناسان مورد نیاز در جهت بالا بردن سطح بینش و بصیرت و قدرت تحلیل سیاسی آحاد مردم اجرا می گردد.

دریافت سرفصل رشته هدایتگران سیاسی

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی