5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

گفتمان عدالت3

_عدالت.jpg

گفتمان عدالت3

فرصت این روز و روزگاری که شما بر سر کار هستید، بسیار فرصت استثنایی و مغتنمی است؛ حقیقتاً از دوره‏ هایی است که ما نظیر آن را در گذشته‏ ی دوران انقلاب تا امروز کم داشته‏ ایم. اولًا، شعارهای دولت و مسئولان و اهداف تعیین ‏شده ‏ی آنان کاملًا با مبانی انقلاب و با مبانی اعلام‏ شده ‏ی امام عزیز ما منطبق است. ثانیاً، این گفتمان در بین مردم به طور محسوسی زنده است و وجود دارد؛ که وجود این گفتمان میان مردم هم، عامل عمده و اصلیِ گرایش آن‏ها به این دولت و این رئیس‏ جمهور محترم بود. مردم، تشنه ی عدالت، تشنه‏ی مبارزه با فساد و تشنه‏ ی تمسک به اصول انقلاب بودند، که وقتی دیدند یک نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح می‏کند، حول محور او جمع شدند؛ خود این نعمت بزرگی است که این تفکر به صورت یک گفتمان مسلط در جامعه درآمد و همچنان ادامه دارد و بعد از روی کار آمدن این دولت، بحمد اللّه تقویت هم شده است. طبیعت کار هم این است، هرچه شما بهتر، بیشتر، صمیمی ‏تر و پایبندتر به اصول حرکت کنید و پیش بروید، عمق این ایمان در دلهای‏ مردم ما بیشتر خواهد شد و تغییر آن به وسیله‏ی دستهای بیگانه، برای آن‏ها دشوارتر خواهد شد. بنابراین فرصت، واقعاً فرصت مهمی است. مردم به دولت اعتماد دارند؛ دولت، خود را جزوِ مردم و از جنس مردم می‏داند و می‏شمارد؛ از لحاظ انعکاس بین ‏المللی، کشور از یک عزت کم ‏سابقه یا بی‏سابقه ‏ای برخوردار است؛ ابهت نظام اسلامی، عظمت ملت ایران، رسایی و شفافیت اغراض و اهداف جمهوری اسلامی در دنیای اسلام، بیش از همیشه است؛ و حتّی در دنیای غیر مسلمان، امروز عزت و ابهت ملت ما بسیار برجسته است و این را همه تصدیق می‏کنند و از نشانه‏ ها و عکس ‏العملهای خارجی ‏اش هم این را می‏فهمیم. به هر حال، فرصت بسیار مهمی است.

۱۳۸۵/۰۶/۰۶
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی