5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

مهندسی معکوس

-قبولی-تکمیل-ظرفیت-کنکور-سراسری-رشته-مهندسی-مکانیک-96.jpg

مهندسی معکوس

اولین گام در این مسیر شناخت دشمن و ابزارهای اوست.

مهندسی معکوس یعنی بهره‌گیری از ابزار دشمن در تقابل با او

 

میخائیل میلیشتاین، یکی از پژوهشگران مرکز امنیت ملی رژیم صهیونیستی می‌گوید: «برتری اسرائیل نیاز به یک جنگ صبورانه درازمدت و بسیار پنهان دارد که فقط بر شکستن قدرت نظامی مقاومت تمرکز نکند بلکه برعکس، تلاش ما در این مرکز باید این باشد که مراکزی که اندیشه‌ها در آن تبلور پیدا می‌کند را نابود کنیم و در این خصوص رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و... باید نابود شوند...» یعنی دشمن رسما اعتراف می‌کند که نباید عجله کرد زیرا کار فرهنگی بلندمدت است.

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی