5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

شرایط بیعت 313نفر با امام زمان (عج )

 

123_94.jpg

شرایط بیعت یاران خاص با امام زمان (عج )

 
 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه معروف به خطبةالبیان، که در بصره ایراد فرمودند، در بیان علائم و نشانه های ظهور امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و نیز وقایع هنگام و بعد از ظهور آن حضرت، مطالبی فرمودند که در بخشی از آن آمده است: پس از آن که حضرت صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف در ابتدای ظهور، یاران خاص خویش، یعنی همان 313 نفر را مورد آزمایش قرار می دهد و آنان در طلب آن حضرت از مکه به مدینه، سه بار رفت و آمد می کنند، آن بزرگوار بین صفا و مروه بر آنان ظاهر می شود و خطاب به آنان می فرماید: انی لست قاطعا امرا حتی تبایعونی علی ثلاثة خصلة تلزمکم لاتغیرون منها شیئا. و لکم علی ثمان خصال. فقالوا: سمعنا و اطعنا فاذکر لنا ما انت ذاکره، یا ابن رسول اللّه...! الزام الناصب 2، 204؛ هیچ برنامه روشنی برای شما ارائه نمی دهم، مگر این که با من هم پیمان شوید، که سی خصلت را همواره مراعات کنید و هرگز هیچ یک از آنها را تغییر ندهید و رها نکنید. در برابر پیمانی که شما با من می بندید، من هم با شما پیمان می بندم، هشت خصلت را همواره مد نظر داشته باشم.

آنان عرض می کنند: ما گوش به فرمان و مطیع هستیم، ای پسر پیامبر خدا، هر شرطی که می خواهی مطرح فرما. پس از آنکه یاران اعلان آمادگی کردند، حضرت صاحب الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف به طرف کوه صفا حرکت می کند و آنان نیز همراه آن حضرت حرکت می کنند. در آنجا امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف خطاب به آنان می فرماید: اما آن 30 نکته ای که باید منشور هم پیمانی شما با من باشد، این موارد است: 1. هرگز از اطاعت من سرپیچی نکنید و از هیچ یک از اصول توافقات عقب نشینی ننمایید.

2. هرگز دست به دزدی نزنید.

3. هرگز به زنا کاری آلوده نگردید.

4. هرگز فعل حرام انجام ندهید.

5. هرگز به فحشا و فساد گرایش نداشته باشید.

6. به ناحق هیچ کس را نزنید.

7. به زراندوزی و جمع کردن طلا مبادرت نکنید.

8. به جمع کردن نقره مشغول نشوید.

9. گندم را احتکار نکنید.

10. هرگز جو را احتکار نکنید.

11. هیچ مسجدی را خراب نکنید.

12. هرگز شهادت باطل ندهید.

13. هرگز از مؤمنین بدگویی نکنید.

14. هرگز ربا نخورید.

15. در سختی ها بردبار باشید.

16. بر هیچ خداپرستی لعنت نفرستید.

17. هرگز شراب نخورید.

18. هرگز لباس زربافت بافته شده از تار و پود طلا نپوشید.

19. هرگز پارچه ابریشمی را به روی خود نیاندازند.

20. لباسی که از دیباج، پارچه ابریشمی رنگ شده دوخته شده است را نپوشید.

21. دشمن شکست خورده در حال فرار را تعقیب نکنید و نکشید.

22. هیچ خون ناحقی را نریزید.

23. با هیچ مسلمانی به حیله و نیرنگ برخورد نکنید.

24. حتی بر کفار هم تجاوز و ستم نکنید.

25. با منافقان به تجاوز و ستم برخورد نکنید.

26. هرگز لباس دوخته شده از ابریشم بر تن نکنید.

27. در زندگی ساده زیست باشید و خاک، فرش زندگی شما باشد.

28. از فساد و فحشا همواره بیزاری بجویید.

29. امر به معروف را سرلوحه زندگی خویش قرار دهید.

30. همواره نهی از منکر کنید.

هر گاه شما نسبت به این30 مورد، با من پیمان بستید، این حق را خواهید داشت که من هم در مورد هشت چیز به شما پیمان بسپارم:

1 متعهد می شوم شما دوستان خاص من باشید و دیگران را بر شما ترجیح ندهم.

2 لباس هایی را که می پوشم، مانند لباس های شما باشد.

3 غذا و خوراکم مانند غذای شما باشد.

4 مرکب سواری من همطراز مرکب شما باشد.

5 در همه حال و هر زمان با شما باشم.

6 همواره همراه با شما حرکت کنم.

7 در زندگی به مقدار کم راضی باشم.

8 زمین پر از ظلم و جور شده را، پر از عدل و داد کنم.

پس همگان خدا را آن گونه که شایسته است، عبادت می کنیم. من به عهدم با شما وفا می کنم و شما هم به عهدتان با من وفادار بمانید.

 

منبع: فرهنگ سخنان امام زمان(عج)/86

 

 

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی