5a1ab234c687868d94742a28ecd496d0-626.jpg

reading.png

 _م_ا_و_ا.png

 

 

 

تشرّف مرحوم قاضی محضر امام زمان عج

  36486098_640107446353666_1639109289958178816_n.jpg

آقا سیّد هاشم حدّاد ماجرایی از تشرف مرحوم حضرت آیت الله العظمی قاضی به محضر امام زمان(عج) تعریف می کنند.

آقا سیّد هاشم حدّاد می‌فرماید: حضرت آقا ]قاضی تبریزی[ خیلی در گفتارشان و در قیام و قعودشان و به طور کلّی در مواقع تغییر از حالتی به حالت دیگر، خصوص کلمه «یا صاحب الزمان» را بر زبان جاری می‌کردند. یک روز یک نفر از ایشان پرسید: آیا شما خدمت حضرت ولیّ عصر ارواحُنا فداهُ مشرف شده‌اید؟! فرمودند: کور است هر چشمی که صبح از خواب بیدار شود و در اوّلین نظر نگاهش به امام زمان(عج) نیفتد!

 

طراحی شده توسط شرکت توان دید آتی